Om Aksjeselskap og NUF – hva med skatt?

Et aksjeselskap og et NUF har begge et profesjonelt skatteregime, hvor økonomien til selskapet er adskilt fra eier. Her blir overskuddet beskattet med kun 28 %. Eier bestemmer sin egen lønn, og kan dermed optimalisere den delen som skal beskattes som lønn mot den delen som da blir overskudd og skattlagt med 28 %.

Overskudd etter skatt er bedriften sitt overskudd, og du som eier kan disponere dette overskudd på en av to måter:

Du kan la overskuddet bli værende i bedriften, la det ligge som kontanter eller reinvestere dette. Da har du sluppet unna med 28% skatt.

Skulle du trenge mer penger til privat forbruk, kan du velge å utbetale hele eller deler av overskuddet som et utbytte til eier(ene). Da vil privatpersonen som mottar utbytte måtte skatte av dette som vanlig kapitalinntekt som for tiden er på 28 %.

Det er ugunstig å måtte ta et valg om reinvestering når skattemyndighetene vil at du skal, altså før ligningsåret er omme, hvis det finnes andre alternativer. I et enkeltpersonforetak må gründeren plasserer inntekter som har kommet inn i selskapet tilbake inn i form av nye eiendeler eller tjenester innenfor rammen av det samme året som pengene er tjent opp. Dette for å unngå maksimalbeskatting som lønn på overskuddet som er igjen i selskapet etter normale kostnader dekkes.

I et aksjeselskap eller NUF, vil man kunne benytte inntektene til å ta den lønnen du evt. ønsker eller unnlate å gjøre dette hvis så er behovet, for å så bruke pengene i selskapet. Hvis du da har igjen et overskudd i slutte av året, og ikke får kjøpt akkurat de eiendelene du trenger på denne siden av nyttår, kan man la overskuddet bli igjen i selskapet, beskatte det med 28% kapitalbeskatting, for å se reinvestere dette igjen i løpet av neste år, eller senere år etter det. Det blir da ikke beskattet automatisk som lønn i slutten av hvert ligningsår som det blir i et enkeltpersonforetak.

Maksimal beskatning for selskap og eier ved utbytte blir da 48,16%, som er noen prosentpoeng under maksimalbeskatning for lønn. Den viktige forskjellen er at i et aksjeselskap, som i et NUF, KAN du optimalisere slik at du ikke betaler mer skatt enn nødvendig, i enkeltpersonforetaket for du aldri muligheten til å velge.

Legg igjen en kommentar