Om Barneforsikring og livsforsikring

Barneforsikring er det et fåtall som har i Norge, men noe du absolutt bør vurdere. Det er også relativt rimelig. De fleste barnehager og skoler har ulykkesforsikring, men de fleste ulykker skjer utenom skoletiden. En barneforsikring bør også omfatte sykdom, da risikoen er mye større for at et barn skal bli uføretrygdet som følge av sykdom enn som følge av en ulykke. Har du et aktivt barn som er mye på farten, som tilbringer mye tid både i alpinbakken og på fotballbanen, så vent ikke med å forsikre det! Et funksjonshemmet barn kan medføre store utgifter som det offentlige ikke automatisk dekker, for eksempel ombygging av bolig. Uten forsikring blir dessuten barnet minstepensjonist som voksen.

Livsforsikringer er dyrt, men noe du bør vurdere ut fra din livssituasjon. De blir utbetalt om du skulle bli ufør som følge av sykdom eller ulykke, eller dø det kommer an på hva slags løsning du velger. Som uføretrygdet må du klare deg med grovt sett bare halvparten av dagens inn tekt gjennom folketrygden dersom du ikke er dekket av forsikrings-/pensjonsordning på jobben eller gjennom en privat, individuell forsikring. Er du under 26 år, uten fast inntekt og blir ufør som følge av sykdom, har du bare krav på minstepensjon fra folketrygden, som tilsvarer ca. 140 000 kroner i året. Et flertall av oss er forsikret via arbeidsgiver gjennom kollektive ordninger Unge som ennå

Legg igjen en kommentar