Om Brønnøysundregistrene – Løsøreregisteret og enhetsregisteret

Opplysninger fra Brønnøysundregistrene er offentlig tilgjengelige. Fra løsøreregisteret kan du få opplysninger om heftelser på blant annet motorvogn, hvis du kjenner registreringsnummeret, heftelser på en person, hvis du har fødselsnummeret (betalingsanmerkning i løsøreregisteret) og heftelser på et foretak, hvis du har foretaksnummeret eller organisasjonsnummeret. Du kan også få opplysninger om heftelser på foretak og personer selv om du bare vet navnet, men da må du være forberedt på at det kan ta lengre tid. Det er også mulig å få ovennevnte opplysninger i form av panteattest mot å betale et gebyr. Brønnøysundregistrene gir alt så opplysninger om pant, salgspant, firmaattester, konkurser og oppløsninger og offentlige gjeldsordninger og ektepakter. Brønnøysundregistrene har også over sikt over regnskap for de foretak som har rapporteringsplikt til registeret. Forespørsler sendes til Brønnøysundregistrene, Postboks 1000, 8901 Brønnøysund.

Sentralregisteret for kredittopplysning Sentralregisteret for kredittopplysning gir opplysninger om betalingsanmerkning er på enkeltpersoner. På skriftlig anmodning kan du få tilsendt oversikt over egne anmerkninger mot å betale et gebyr i form av postoppkrav. Banker og andre finansinstitusjoner vil også kunne gå inn for å kontrollere om en person har betalingsanmerkninger. Melding om at det er foretatt en slik forespørsel, blir sendt den person det spørres på. Meldingen skal si hvem som har bestilt opplysningen, og hvor opplysningen er hentet fra (personregisterloven § 20). Anmodning sendes til Dun & Bradstreet Norge AS, markeds- og kredittopplysning, Postboks 34 økern, 0508 Oslo. Besøksadressen er Økernveien 145.

Creditinform AS -. offentlige likningsdata Creditinform tilbyr kredittvurdering av foretak og privatpersoner. Firmaet tilbyr også online til kreditorer og andre som trenger dette i kredittvurderingen. Mot et lite gebyr gir Creditinform også opplysninger direkte til enkeltpersoner og foretak på forespørsel. Informasjonen inneholder opplysninger om bopel, skatte likning, betalingsanmerkninger og oversikt over gjeld og eventuelt om gjelden er til inkasso, om det foreligger dom, o.l. Henvendelse sendes Creditinform AS, Postboks 5275 Majorstua, 0303 Oslo.

Legg igjen en kommentar