Om Fond og Miljøfond

Miljøfond er en type fond som i sin investeringsfilosofi er på utkikk etter en nesten total eksponering mot selskaper som opererer i bransjer som på noen måte søke å bidra til en bærekraftig bruk av jordens ressurser.

Disse næringene kan falle inn under de tre brede kategorier

* Fornybar energi
* Vann (vannbehandling, lagring, effektivitet, avløpsvann, etc.)
* Miljøteknologi.

Et miljøfond kan også være et fond i fond som investerer i andre fond med særlig fokus. For eksempel i den svenske PPM systemet for tiden ti slike midler.

I Norge har vi et slikt miljøfond som heter OSO. OSO Miljøfond virker til beste for mennesker og naturen rundt oss. Fondet støtter spesielt utvalgte miljøprosjekt og utgir en rekke publikasjoner om sunn livsstil.

Legg igjen en kommentar