Om Gjeldsopptak ved Boliglån

Gjeldsopptak vil binde dine inntekter i mange år framover. Ved opptak av boliglån fastsetter du samtidig rammene for hvor mye du har å bruke til annet enn bolig.
Her kommer et eksempel fra tidligere år, hvor i et tilfelle lånekostnadene økte mye blant annet på grunn av lavere prisstigning og omlegging av skattesystemet. Prisstigningen ble i 1992 ventet å ligge på rundt 2,5 prosent. Skattereformen som ble innført fra og med 1992, innebar en reduksjon i maksimale skattesatser på nettoinntekt fra 43,0 prosent i 1991 til 28 prosent i 1992.
Selv om de nominelle rentene i 1992 ble omtrent som i 1991, økte realrenten etter skatt fra rundt 5,5 prosent i 1991 til rundt 7,7 prosent i gjennomsnitt for 1992.
Mange ventet da at renten vil gå ned i 1993, men prisveksten vil også falle. Med en prisstigning på to prosent i 1993 må utlånsrenten falle under 13 prosent kr at realrenten etter skatt skal reduseres ned mot sju prosent.

Legg igjen en kommentar