Om investering i obligasjoner

Investeringer i obligasjoner gir som regel avkastning som er større enn ved sparing i bank. Minstebeløp for kjøp av obligasjoner er gjerne mellom 5000 og 10 000 kroner. Det er imidlertid risiko knyttet til investeringer i obligasjoner, ettersom kursen, eller prisen, på obligasjoner varierer med renteutviklingen. Kursgevinster ved salg av obligasjoner, som tidligere var skattefrie, er nå skattepliktige.

Det er også risiko knyttet til sparing i obligasjoner, fordi selskapene som utsteder obligasjonene kan komme i økonomiske problemer som fører til at selskapene ikke kan innfri sine forpliktelser overfor obligasjonseierne.

Det er altså viktig at det ikke er uten risiko å spare penger ved å kjøpe obligasjoner. Dette er en stor forskjell i forhold til sparing i bank. Siden høsten 1991 er det blitt klart at aksjonærer i privatbanker har tapt midler som var plassert i aksjer. Dette fikk imidlertid ingen betydning for dem som har innskudd (lønnskonto, høyrentekonto etc.) i bankene, fordi staten gikk inn og lånte penger til bankene.

Legg igjen en kommentar