Om Kostnader av Bankens Tjenester

Det er store forskjeller i kostnader knyttet til bankenes tjenester. Det er for eksempel langt rimeligere om vi betaler med kredittkort i butikken i stedet for å betale med sjekk på beløp som er gebyrbelagt. På den annen side er det gebyrfritt å betale med kontanter. Det lønner seg dermed å ha kontanter nok til å dekke kortsiktig løpende forbruk.

Det er også viktig å vurdere hva minibankkortet koster deg i uttaksgebyrer og årsgebyr mot den renten du får på lønnskontoen. Oppdager du at renten på lønnskontoen er negativ, bør du vurdere å levere tilbake minibankkortet og ta ut kon tanter omtrent tilsvarende det du regner med å bruke i kommende måned, hver gang du får lønn.
Tilsvarende forskjeller i kostnader gjelder også for betalings formidlingstjenester. Det er for eksempel langt rimeligere om du benytter autogiro eller direkte trekk sammenliknet med vanlig bank- eller postgiro. Autogiro eller direkte trekk innebærer at du inngår en avtale om trekk på din lønnskonto, f.eks. til betaling av.

Bankene er interessert i å v bruken av tjenester over på de for banken rimeligste tjenestene, og det vil også komme til uttrykk i prisene på tjenestene. Når du sammenliknet gebyrer mellom banker bør du derfor samtidig vurdere om du kan spare penger på å endre din bruk av lønnskonto, og av betalingsformidlingstjenester. Det kan være like mye å vinne på endret bruk av din banks tjenester som det er på å skifte bank, men å opprett holde bruken av dyre banktjenester.

Legg igjen en kommentar