Om Kreditt og kredittforetakene

Kredittforetakene tilbyr ofte lån med svært lang løpetid, og når effektiv rente oppgis, er underkurs og medlemsinnskudd spredt ut over hele løpetiden. Hvis du av en eller annen grunn ønsker å avslutte låneforholdet, betyr dette at den effektive renten øker.

Når du skal vurdere et lånetilbud fra kredittforetak, kan du derfor be om å få beregnet effektiv rente hvis du opphever låne avtalen ved første renteregulering, for eksempel etter tre år. Dette er en nyttig tilleggsinformasjon som du kan sammenholde med effektiv rente basert på at du sitter med lånet ut hele løpetiden. Flere kredittforetak tilbyr nå lån uten medlemsinnskudd og underkurs. Disse lånetilbudene er dermed lettere å sammenlikne med lånetilbud i bankene.

Kredittforetak som ikke er aksjeselskaper, er medlemsforeninger der du påtar deg tilleggsansvar i forbindelse med opptak av lån. Tilleggsansvaret er lånekundenes solidariske ansvar til å bidra med penger til selskapet dersom egenkapitalen synker under en viss prosent. Det skjer når selskapet taper mye på sine utlån og kommer i økonomiske vansker

Legg igjen en kommentar