Om lån, Boligfinansiering og Husbanken

Når du skal vurdere boligfinansiering, bør du alltid undersøke om Husbanken har ordninger som passer dine behov. Husbanken har gunstige renter sammenliknet med andre finansinstitusjoner.
Vurdering av ulike typer boligfinansiering er ikke bare aktuelt når vi kjøper bolig. Det lønner seg også å følge med i utviklingen av lånekostnader og nye lånetilbud som du kan sammenlikne med lån du allerede har. Hvis betingelsene på ditt lån er dårligere enn det du kan oppnå andre steder, bør du ta kontakt med din låneinstitusjon for å få bedre lånevilkår. Hvis dette ikke lykkes, kan du forsøke å oppnå bedre tilbud et annet sted. Slik refinansiering av løpende boliglån har særlig vært aktuelt de siste årene på grunn av større konkurranse om boliglånskundene. Mange har i den forbindelse støtt på begreper som f. eks. rentebindingstid, underkurs og konverteringskostnader. Refinansiering og nye låne typer forklares nærmere nedenfor.

Legg igjen en kommentar