Om lån og obligasjoner

Obligasjoner er utformet som gjeldsbrev, slik at kjøper av obligasjoner formelt er långiver til utsteder av lånet. Obligasjoner er standardiserte mengdegjeldsbrev, og derfor lett omsettelige. Har du tenkt på å låne penger til obligasjoner?

Staten, kommuner, finansinstitusjoner og bedrifter kan skaffe seg midler ved å låne gjennom obligasjonsmarkedet. De enkelte obligasjoner, som gjerne lyder på et bestemt beløp, som kr 1 000, er deler av lån, og kalles derfor for obligasjonslån. Når vi kjøper en obligasjon, låner vi ut penger, men til forskjell fra andre låneformer, kan obligasjonene omsettes i markedet.

I likhet med om du plasserer penger i banken, vil du som kjøper av obligasjoner få en rente for å låne bort dine penger. Ved utstedelse av obligasjonslån settes en pålydende rente på obligasjonene som kan ligge fast i hele lånets løpetid, eller som eventuelt reguleres på avtalte tidspunktet Den person som til enhver tid eier obligasjonen, vil motta renter.

Obligasjoner selges gjerne ved utleggelse av lånet til pari kurs (100). Hvis markedsrenten reduseres (øker) etter at lånet er lagt ut, vil kursen (prisen) på obligasjonene øke (reduseres). Hvis markedsrenten reduseres, vil eiere av en obligasjon med en pålydende rente som er høyere enn markedsrenten, bare selge hvis prisen på obligasjonen øket Kjøperen av obligasjonen må på sin side akseptere å betale mer for et verdipapir som gir en renteavkastning som ligger over markedsrenten.

Legg igjen en kommentar