Om Nordlandsbanken ASA

Nordlandsbanken ASA. Bodø, norsk forretningsbank opprettet i 1893 som Nordlands Privatbank, som i 1954 ble sammensluttet med en rekke andre banker i Nordland under navnet Nordlandsbanken. Drev 1985–95 Det norske Pengelotteri. Overtatt av DnB NOR i 2003. Har 17 filialer i Nordland. Forvaltningskapital ca. 22 mrd. kr (2004).

Nordlandsbanken er en forretningsbank med hovedkontor i Bodø.

Nordlandsbanken er heleid av DnB NOR ASA.

Nordlandsbanken hadde ved starten av 2008 en forvaltningskapital på 29,3 milliarder kroner og en medarbeiderstab på 270 årsverk.

Legg igjen en kommentar