Om Obligasjonsfond og pengemarkedsfond

Les dette om obligasjonsfond og pengemarkedsfond og noen økonomiske tips om dette.

Kjøp av andeler i obligasjonsfond er et alternativ til selv å kjøpe obligasjoner. Tilsvarende som ved aksjefond vil du være sikret at profesjonelle investorer forvalter dine penger. Risikoen for tap blir dermed redusert. Obligasjonsfond vil også kunne plassere i flere obligasjoner enn du kan gjøre som enke noe som også bidrar til redusert risiko. Som investor i obligasjonsfond vil du få avkastning fra renter på obligasjonene, og fra eventuelle kursgevinster.

Kursendringene i obligasjoner som fondene investerer i, endrer verdien av andeler i obligasjonsfondene. Skattereglene for andeler i obligasjonsfond og obligasjoner er like.
Andeler i obligasjonsfond kan kjøpes i bankenes fondsavdelinger, eventuelt direkte i obligasjonsfondene.

Pengemarkedsfond plasserer midler i rentebærende papirer med opptil ett års løpetid. Som investor får du avkastning fra renteinntektene av verdipapirene. Bruk bankenes renter på høyrentekonto som sammenlikning når du vurderer avkastningen fra pengemarkedsfondene.

Kombinasjonsfond kombinerer investeringer i aksjer og rentebærende papirer. Kombinasjonsfond sikrer en viss avkastning fra renter på obligasjoner, samtidig som investering i aksjer gir mulighet for kursgevinst (og -tap).

Legg igjen en kommentar