Om Pengeplassering, Risiko og Sparing

Har du mye penger for hånden, men er usikker på pengeplassering, og hvordan du bør bruke dine penger? Da er dette informasjon for deg.

Når det gjelder pengeplassering og sparing, bør du på et tidspunkt spørre deg selv: Hva slags type er jeg?
Det er nemlig viktig å kjenne seg selv. Noen vektlegger sikkerhet i større grad enn muligheten for økt avkastning. Andre synes denne form for risiko medfører en ekstra spenning i hverdagen, og at lav risikoplasseringer gir for dårlig avkastning. Kommer du til å sove dårlig om natten dersom du har et større beløp i aksjemarkedet og børsen går betydelig ned? Da bør du ta konsekvensene på forhånd og velge en strategi med lavere risiko enn det du objektivt sett bør ha ut fra en langsiktig tidshorisont.

Kanskje du derimot er en ”kald fisk” som verken blir nervøs av jordskjelv i Tokyo eller børskrakk, i så fall kan du velge en mer risikabel strategi. Da bør du se mer rasjonelt på hvor stor risiko du bør ta i forhold til tidshorisont og beløpets størrelse. Kort sagt betyr dette at du bør la dine egne oppfatninger og preferanser få innflytelse på ditt valg av strategi. Alle bør stille seg spørsmålet: Hvor stor risiko tåler jeg? Det er også ofte forskjell på teori og praksis. Alle tåler høy risiko når alt går opp over. Det er verre når det går nedover.
La dine egne oppfatninger og preferanser få innflytelse på ditt valg av strategi. Hvor stor risiko tåler jeg?

Legg igjen en kommentar