Om Refinansiering og å flytte lån

Det er viktig å være oppmerksom på muligheten for refinansiering og oppsigelse av lån allerede når du etablerer låneforhold. Er det kurant å nedbetale lånet raskere enn det som følger av låne- avtalen? Kan sikkerheten for et lån flyttes til en annen bolig? Hvilke kostnader følger ved eventuell oppsigelse? Ved fastrente lån bør du undersøke kostnadene ved oppsigelse på ulike tids- punkter.
Det koster en del å flytte lån. Du må betale for eksempel:

– etableringsgebyr, ofte 500-1 000 kroner,
– depotgebyr, ofte rundt 500 kroner, og
– tinglys (for tiden 900 kroner).
Du bør vurdere kostnadene ved å flytte lån i forhold til hvor lenge du regner med å bli i det nye låneforholdet. Vær også oppmerksom på at eventuell endring i boligverdi påvirker sikkerheten for lån. Redusert verdi på boligen kan derfor begrense din mulighet for refinansiering for å oppnå bedre betingelser.

Legg igjen en kommentar