Om Trygghetsforsikringer

Trygghetsforsikringer av det slaget du blir påprakket hos el-kjedene når du kjøper mobil eller t kan du droppe. Også Forbrukerrådet har frarådet slike. Kjøper du en tv, blir du gjerne tilbudt en forsikring i samme slengen; den skal gi deg ny om noe skulle skje med den. Men i mange tilfelle er du dekket av enten innboforsikringen (for eksempel ved lynnedslag) eller av forbrukerkjøpsloven om apparatet skulle slutte å fungere. Du har krav på å få ny vare eller gratis reparasjon hvis produktet slutter å virke innen fem år vel å merke hvis det ikke er din skyld, og det er et produkt som er ment å vare så lenge. Slike småforsikringer er også uforholdsmessig dyre, er ofte basert på utenlandske vilkår og utløser et stort skjemavelde dersom uhellet skulle være ute.

Det er gjerne vanskelig å sammenligne prisen på forsikrings produkter fordi de er ulikt sammensatt. Gjør det til en vane Sjekke om du kan få et bedre tilbud på for eksempel bilforsikringen eller villaforsikringen foran hvert hovedforfall (det er bare da du kan skifte selskap). Aksepter heller ikke høyere rente uten videre! Norske forsikringsselskaper melder ikke fra om hvor mye prisen går opp slik bankene må ved rente- endringer de bare sender ut en ny giro, slik at du må sjekke mot den gamle hvor mye pengene har gått opp. Det finnes en samboer, som i utgangspunktet ikke har arverett, skal begunstiges, må dette avtales spesielt. Det finnes mange ulike produkter og løsninger når det gjelder både gjelds og mer tradisjonelle livsforsikringer. Be om tilbud fra flere forsikringsselskaper om du er ute etter en individuell avtale. Prisene varierer, produktene og navnene på dem likeså. Men forsikringsselskapene har mye god rådgivningskompetanse.

Legg igjen en kommentar