Pant i Løsøre og om Pantelån

Visste du dette om erklæring om pant i løsøre?
Hvis du kjøper bil og samtidig inngår avtale om lån med salgspant, vil du i forbindelse med dette underskrive gjeldsbrevet samtidig som du skrive under på en erklæring som gir kreditor panterett i bilen (håndpant). Pantet blir registrert i motorvognregisteret i Brønnøysund. Tvangsinndrivelse av lån med panterett i løsøre reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven § 8-1 og 8-2. Vedrørende fordelene se panteloven § 3-21, 1. og 2. ledd.
Pantobligasjon, pantelån og lån med pant i adkomstdokument.

Pantelån er knyttet direkte til en pantobligasjon. Pantobligasjonen er et gjeldsdokument og et dokument som sikrer långiveren pant i fast eiendom eller andre eiendeler. Som ved gjeldsbrevlån blir det også i forbindelse med pantelån vanligvis utstedt et gjeldsbrev, der låntaker ved underskrift må erkjenne å ha lånt et visst beløp som skal nedbetales innen et visst tidspunkt.

Effektiv pantobligasjon
På effektive pantobligasjoner er lånebetingelsene notert på selve obligasjonen. Det betyr at obligasjonen også fungerer som et gjeldsbrev. Effektiv pantobligasjon forekommer sjelden i privat sammenheng.

Pantobligasjon, pant i fast eiendom. Utstederen (hjemmelshaveren) erklærer i obligasjonens tekst at han skylder en bestemt sum penger, og at han pantsetter de nærmere angitte verdiene som sikkerhet for lånet, for eksempel et bolighus, eller en ideell halvpart av huset hvis en er samboende eller er gift og har felleseie. I praksis betyr dette at hver av partene eier 50 % av et felleseie. Denne måten å dele eierskapet på gir blant annet en sikkerhet for at den ene parten ikke uten den andres vitende eller aksept kan pantsette eller handle på en slik måte at den andre blir skadelidende.

Hjemmelshaveren er den som står oppført på skjøtet og som i grunnboka er registrert som rettmessig eier av for eksempel en bolig eller en tomt. Pantobligasjonen er på lik linje med et vanlig gjeldsbrev utstyrt med adgang til direkte inndrivelse (uten å gå om forliksrådet). Dette er regulert i tvangsfull § 10-1 og 10-2.

Pantsettelseserklæring

I tillegg til gjeldsbrevet og pantobligasjonen må låntaker også skrive under på en pantsettelseserklæring. Sammenhengen mellom gjeldsbrevet og pantobligasjonen framgår av pantsettelseserklæringen, som også gir långiveren adgang til ved

Legg igjen en kommentar