Et pantelån er knyttet direkte til en pantobligasjon. Pantelånet brukes til å finansiere fast eiendom. Pantobligasjonen er et gjelds dokument hvor den som låner penger, erklærer gjelden. I tillegg er det et dokument som sikrer långiveren pant i eiendommen. Pantobligasjoner er med andre ord både gjeldsdokument og pantedokument. Den som låner, pantsetter sin eiendom som sikkerhet.

Lånegrensen for pantelån bestemmes ofte av en takst. Verditakst skal angi markedspris. Lånetakst tilsvarer omtrent 80 prosent av verditakst. Normalt ligger førsteprioritets pantelån innenfor 60 prosent av lånetaksten. Til sammen kan første- og annenprioritets pantelån komme opp i 80 prosent av lånetaksten. Boligprisene er redusert betydelig de siste årene, og de fleste finansinstitusjoner vil derfor kreve nye takster ved vurdering av lånesøknader. Pantelån brukes mest til langsiktig finansiering, € eks. til hus eller selveierleilighet.

Søk av våre brukere:

  • pantelån
  • hva er pantelån
  • pantegjeld
  • hva er et pantelån
  • pantelån langsiktig gjeld
  • pantelån finansiering