Penger og sjel?

Rikdom = lykke? Les dette om penger og sjel!

Per Espen Stoknes har studert pengenes betydning for vårt sjelelige liv. Han mener vi har fått en sjelløs økonomisk verden og en psykologisk verden som ikke tar penger med i betraktningen i det hele tatt.

Penger og sjel
en ny balanse mellom finans og følelser
Forfatter: Per Espen Stoknes
Pris:
Kr 329,-
Kjøp
ISBN: 9788292773079
(829277307X)
Forlag: Flux
Språk: Bokmål
Format: Innbundet
Trykket: 2007
Utgitt: 2007
Sider: 304
Nivå: Voksen
Status: På lager – sendes nå

Boken ser på menneskers forhold til penger gjennom historien. Første del av boken tar for seg det emosjonelle forholdet mellom mennesker og penger, og forsøker å spore opprinnelsen til de følelsene penger vekker.

Det har aldri vært så mye penger i omløp som nå. Vi kan glede oss over en eventyrlig økning i våre inntekter og landets bruttonasjonalprodukt (BNP). Og da skulle vel alt bare være såre vel?

Forfatteren har gjennom åtte år studert pengenes betydning for vårt sjelelige liv. Økonomi og penger handler først og fremst om mennesker – hvordan vi oppfatter hverandre og verden. De er uttrykk for kultur, følelser og tanker. Dette er et forhold som kvantitativ økonomi lett glemmer. Hva gjør pengene med vår identitet og væremåte? Hva er forholdet mellom penger og lykke? Hvordan virker dagens pengesystem, og hvilke endringer er mulig? Hvordan har penger og sjel virket sammen gjennom historien? Boken har en tilgjengelig, populærvitenskapelig form og gir nye innspill til et fenomen vi alle er opptatt av.

«… vi lever i et pengestyrt samfunn. Jeg for min del er glad for at vi lever i et slikt samfunn. Alternativene er som oftest verre. Samtidig er jeg overbevist om at vi trenger en ny forståelse av penger – og det raskt.
… Mange mister også seg selv i pengene.»

Pengenes funksjon i økonomisk teori er:

1. Betalingsmiddel
2. Verdioppbevaring
3. Verdimålestokk

I tillegg bør økonomisk teori integrere tre andre funksjoner skriver Stoknes (s. 52):

1. Penger er oppmerksomhet
2. Penger definerer relasjoner mellom mennesker
3. Penger er en selvforsterkende ønskegenerator

De siste 30 åra har lykkenivået i Norge vært uendret. 25 prosent er meget lykkelige. 20 er meget ulykkelige. I samme periode er BNP mer enn fordoblet. Ytterligere BNP-vekst har ingen effekt på lykkenivået i rike land. Siden 70-åra har økonomisk vekst ikke økt den norske livskvaliteten. Land som ikke trenger det har kraftig vekst, mens mange fattige land dessverre har hatt større befolkningsvekst enn økonomisk vekst.

Vi snakker om penger og sjel som motsetninger. På samme måte som vi snakker om finans eller følelser.

Per Espen Stoknes tegner fremtidsbilder der han ønsker å vise at det er mulig å organisere samfunnet vårt slik at penger og sjel kan møtes.

Han foreslår en overgang til en ny kapitalisme der våre kjente norske kroner (NOK) får følge av to nye pengesorter, sosialkroner (SOK) og naturkroner (NAK) for verdsettelse og omsetning av sosialkapital og naturkapital.

Terrasaken viser at det er vanskelig å forstå hva penger er. Folk flest tror at penger er noe konkret. Som en 200kr-seddel. Men det er kun 4 % av pengene som i dag er slik. Resten av pengene våre, 96 %, finnes bare som tall, som 0 og 1, på bankenes harddisker, sier han, mens han river i stykker en 200kr-seddel så det smerter i sjelen.

Dagens pengesystem medfører enorme kostnader som er skjult for det økonomiske blikk fordi det lokker oss til å handle ut fra snever lønnsomhet. Men kanskje den største kostnaden er de begrensningene systemet legger på hjerte og tanker om hva det faktisk er mulig å gjøre. Kort oppsummert bidrar derfor boken til to ting: 1) Den gir økonomiske ideer en forankring i den vestlige kulturarven. 2) Den åpner opp for nye måter å se, tenke om og anvende penger på.

Legg igjen en kommentar