Penger på papiret !

Hva er penger på papiret? | Les dette om penger på papiret!

Dette er en filmbasert opplæringspakke for videregående skole som handler om aksjer og næringsliv. Penger på papiret består av åtte korte filmer, samt «Praktisk aksjekunnskap» som følger et undervisningsforløp i fire økter. På nettsiden deres vil man finne læreplanreferanser, skriftlig materiale, ordforklaringer, forslag til oppgaver og nettlenker til annet relevant stoff.

Det er viktig at moderne filmprosjekt kan brukes fleksibelt. Det vil derfor bli laget flere korte filmer på mellom 5 og 10 minutter i stedet for en lang. Slik kan bruken lett tilpasses ulike informasjonsbehov og målgrupper, og materialet kan brukes på man ge arenaer. det endelig innholdet vil bli utviklet i samarbeid med en gruppe v fagfolk der det også tas hensyn til hva som finnes av materiale allerede

Fire nye filmer i Penger på papiret – serien. Temaet er praktisk aksjekunnskap.

Målgruppen er skoleelever på videregående skole, men ifølge pressemateriellet skal den pedagogiske fremstillingen også passe svært godt for andre.

Så hvis du ikke vet hva risikovillig kapital er, eller skjønner hva som menes med aktivt eierskap er det nå hjelp å få. Og hvis alt virker i tråd med hensikten, kan investorer som Idar Vollvik, Øystein Stray Spetalen, Petter Stordalen og Kjell Inge Røkke snart få konkurranse av nyfrelste ungdommer.

Legg igjen en kommentar