Pensjon – Alt du bør kunne om Penger og Pensjon

Pensjon er et vanskelig tema synes mange, her er hva du må få med deg om akkurat dette! Det er viktig å være klar over hvor mye du kan forvente å få i pensjon, fordi du da vet hvor mye du bør spare av penger før pensjonen trer inn. Det er stor forskjell på forskjellige pensjonsordninger. Svært mange nordmenn har for lite i pensjon og derfor er det viktig å ta grep. Du burde ta kontakt med blant annet din arbeidsgiver for å få vite om hva slags pensjonsordninger de har.

Det norske trygdsystemet dekker din behov i alle livsfaser. En pensjonsordning tar for seg din alder ved alderspensjon og uførhet ved uførepensjon. Mange av de offentlige pensjonene blir administrert av Folketrygden. Det er de som også tar seg av dagpenger under sykdom, yrkesskadetrygd og attføringspenger av forskjellig slag. Ordinær pensjonsalder er 67 år.

Se denne utfyllende guiden om pensjon:


Pensjonsordningen fra 2011 tilsier at man må jobbe lengre for å få samme pensjon eller gå av tidligere men da få mindre penger i pensjon. Det er viktig med lange pensjonsutbetalinger når man i dag kommer til å leve lengre.

Legg igjen en kommentar