Personlig budsjett – hva er det godt for?

budsjett
De fleste husholdninger har i dag langt større økonomisk frihet enn for bare ti år siden, selv om mange har økonomiske problemer som følge av arbeids og stor gjeldsbyrde. Det er blitt vanligere med to inntekter i husholdningene, og det er lettere å få lån til forbruk og investeringer.

Økt frihet har på den annen side ført til at vår personlige økonomi er blitt mer komplisert. Skal vi kunne utnytte mulighetene i kredittmarkedet, må vi kjenne til begreper som effektiv rente, etableringsgebyrer etc., og deretter kunne sammenlikne de for skjellige tilbudene. Og ikke minst: Vi må kunne vurdere hvor store faste utgifter vår økonomi kan tåle når vi tar opp lån. Dette krever igjen at vi har tilstrekkelig oversikt over økonomien.

De fleste har fra tid til annen problemer med at inntekten ikke strekker til når regninger skal betales. I noen tilfelle er det noe grunnleggende galt med økonomien, og en løsning krever mer radikale tiltak, som å skifte over til rimeligere bil eier bolig. Men selv de som tjener tilstrekkelig til å kunne betale sine utgifter, vil noen ganger mangle penger til å betale regninger, eller mene at de kunne brukt inntekten mer fornuftig. I slike tilfelle kan det hjelpe om vi får bedre oversikt over økonomien, og om vi planlegger og organiserer den bedre.

Legg igjen en kommentar