Prioritere bruken av Penger – Få kontroll over pengene dine

Når du har dine inntekter, utgifter og gjeld på papiret foran deg, kan du bedre vurdere regningene som er bør prioriteres spesielt og hvilke du altså må betale.
Se, først og fremst etter at pengene er nok til hjemmet ditt. Satt til side for husholdningenes penger, gebyrer for barnepass, arbeid og reise avgift til arbeidsledighet fondet før du betaler andre regninger, renter og amortisering. Elektrisitet, telefon og hjem forsikring er også blant elementene som bør være en prioritet.
Alle som bor i sitt eget hus, bør prioritere lån til hjemlandet. I første omgang skyldes lån hvor det er sikkerhet (pant) på hjemmebane.

Har du noen lån som har gått kausjon for, kan det føles svært vanskelig å ikke betale, men i stedet endrer seg ansvaret for personen som passerte bindingen (den garantisten). Men garantist har i sin garantere lovet å betale i ditt sted, som første, for den del at du ikke kan betale. Andre kreditorer aksepterer ikke at du prioritere å garantere for lånet.

Mange lån er betalt ved automatisk overføring fra, for eksempel et lønnsoppgjør. Det er en praktisk og rimelig form for betaling for både kunden og banken. Men hvis inntekten er utilstrekkelig til å betale både næringer og lån, kan det hende du må avbryte automatisk pengeoverføring. Oppsigelsen må være skriftlig og være undertegnet av person som tok lånet.
Hvis banken nekter å fjerne den automatiske overføringen, tross skriftlig varsel, kan du kontakte Forbruker Bank og Finans kontor for mer informasjon.

Overtrekking av kreditt
Har du tatt ut mer penger enn tillatt, som har du overtrukket kontoen, og banken har rett til å trekke seg tilbake fra overtrekking konto når det kommer inn penger. Det kan bety at du ikke engang har penger igjen til å betale leie og mat. Prøv å gjøre opp en betalingsplan med banken hvis du har overtrukket.

Få kunnskap
Trolig står man overfor flere vanskelige valg og spørsmål når pengene mangler eller ikke er tilstrekkelig. Vi trenger ny kunnskap og erfaring til å takle situasjonen. Finn ut så mye som mulig på et tidlig stadium. Svarene er, det gjelder bare å vite hvem du spør. Lag deg en liste over etater, bedrifter og andre instanser som du kan kontakte.

Hvis du har hatt betalingsproblemer for enkelte år kan være en mulighet for å få gjelden under gjeld restrukturering. Men forutsetningen er at du oppfyller kriteriene i loven.

Legg igjen en kommentar