Prisstigning fører til redusert verdi av gjeld og rentekostnader

Visste du at prisstigning reduserer verdien av gjeld og rentekostnader?
Hva prisstigningen betyr for rentekostnadene, kan enklest forklares ved først å se på sparing. Hvis du sparer 100 kroner fra ett år til neste til sju prosent rente, vil du få en inntekt på sju kroner for å utsette bruken av pengene fra i dag til neste år. Hvis man antar at prisstigningen over samme år vil bli fem prosent, må du ha fem prosent rente bare for å opprettholde kjøpekraften av 100 kroner. Du trenger med andre ord 105 kroner for å kunne kjøpe det samme som året før. Det er bare renten utover dette, i dette tilfellet to prosent, eller to kroner, som er den egentlige kompensasjonen for at du sparer. Det er dette som kalles realrenten.

Økningen er på fem prosent, innebærer prisstigningen at den reelle verdien av lånet reduseres. Av de samlede rentekostnadene på 15 prosent, er prisstigningen på fem prosent egentlig en form for sparing, og ikke rentekostnad. Når man skal fram til rentekostnaden, trekker man derfor fra prisstigningen. I eksemplet er realrenten ti prosent.

Her er et annet eksempel om prisstigning:
For en gitt rentesats vil realrenten være større jo lavere pris stigningen er. Den årlige prisstigningen var over ti prosent i begynnelsen av 1980-årene. I 1992 blir prisstigningen omkring to og en halv prosent, mens man i 1993 ventet at den vil falle til to prosent.

Legg igjen en kommentar