Unveiling Common Financial Terms and Concepts H-I for Your Personal Finance

Handelsavtale: Avtale mellom to eller flere land for å sikre en friere handel mellom landene.
Heve kjøpet: Annullere kjøpeavtalen. Kjøperen leverer varen til selgeren og får pengene tilbake.
Husholdningsspesifikke utgifter: Utgifter knyttet til varer og tjenester som brukes av flere personer i husholdningen.
Håndverkertjenesteloven: Lov av 16. juni1989 om håndverkertjenester m.m. for forbrukere.

Indeks: Ordet har flere betydninger. I økonomien er indeks en måte å sammenligne tallstørrelser på. For eksempel sammen ligning av priser, aksjekurser, salgsmeng der og lønninger.
Indirekte kostnad: Kostnad som ikke blir direkte forårsaket av et bestemt produkt. Uttrykket brukes bl.a. i kalkyler.

Indirekte skatt: Skatt på forbruk. Merverdiavgift, bi bensinavgift, tobakks avgift og alkoholavgift er eksempler på indirekte skatter.

Individspesifikke utgifter: Utgifter knyttet til det enkelte medlem i familien
Industribedrift: En bedrift som bearbeider råmaterialer til ferdige produkter.
Inflasjon: En økning i det alminnelig prisnivået. Dett kan også uttrykkes som et fall i pengeverdien, Det motsatte er deflasjon.
Inkasso: lnnkreving av penger

Innbetalingsoverskudd: Innbetalinger minus utbetalinger.
Innboforsikring: En forsikring som dekker skade på møbler og annet innbo i tilfelle brann, vannskade eller innbrudd.

Legg igjen en kommentar