Privatøkonomi – Vanlige Økonomiske Uttrykk og Begreper: M-N

Merkevarer: Varer som markedsføres under et fast varemerke. Dette gjøres for å skille dem fra lignende varer og for å gi varene særpreg. Eksempler på merkevarer er Hitachi, Coca-Cola og Volvo. Merkevarer markedsføres nesten alltid som kvalitetsvarer.
Markedsføring: En fellesbetegnelse på alt det selgeren gjør for å få solgt produktene sine.

Merverdiavgift: En avgift til staten som er innregnet i prisen på varer og tjenester vi kjøper. Merverdiavgiften er statens viktig ste inntektskilde.
Markedsforingsloven: Lov av 16. juni 1972 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår.

Markedsundersøkelse: En fellesbetegnelse på forskjellige undersøkelser som alle har til hensikt å belyse forholdene på et marked. For eksempel undersøke kundegrunnlaget for en vare, etterspørselen etter et produkt eller prisfølsomheten hos kjøperne, eller teste produktutforminger.
Markedsvurdering: En undersøkelse for å finne svar på spørsmål som ”Hvor mye er det mulig å selge” og ”Til hvilken pris?”.

Markedsøkonomi: Et system som blant annet kjennetegnes av konkurranse mellom bedriftene og av at prisene blir bestemt av tilbud og etterspørsel på et marked.
Miljøavgift: Avgift som legges på en produksjonsprosess som skader miljøet, eller på produkter som er miljøskadelige.

Miljøbot: Straff for bedrifter som ikke retter seg etter forbud eller påbud i miljø- saker.
Mindreårig: Person som ikke er fylt 18 år.
Minibankkort: Et plastkort utstyrt med elektronisk lesbare opplysninger om en bankkonto. Brukes til å ta ut penger i betalingsautomater (minibanker).

Monopol: En situasjon som foreligger når det er bare en selger på et marked.

Myndig: Person som er fylt 18 år, og som ikke er umyndiggjort.
Nasjonalbudsjett: En oversikt over den økonomiske situasjonen og den økonomiske politikken regjeringen vil føre det kommende året.

Legg igjen en kommentar