Problemer med å få lån?

godkjent lån
Har du problemer med å få lån? Den gode nyheten er at du alltid har mulighet til å forhandle med flere banker. Ulike banker har ulike kriterier for tildeling av lån.

Dersom du har problemer med å få lån, er det vanligvis av forskjellige årsaker. Det kan være at du har en vanskelig historie med betalingsanmerkninger, arbeidsledighet, eller at du er selvstendig næringsdrivende som nylig har begynt å starte din bedrift. Tilsvarende har ofte nye innvandrere problemer med å få lån, fordi deres økonomiske situasjon ikke kan spores.

Vanskelig å få lån – start forhandlinger med banken

Kredittinstitusjoner må hele tiden overvåke – og reduserer – risikoen knyttet å gi ut lån til uansvarlige mennesker. Dersom du er en nyankommet innvandrer – eller en nystartet gründer for egen virksomhet: vil det være klokt straks å starte å forhandle med banken. Som en gründer, bør du forberede lån beregninger viser at selskapet har potensial. Ta opp prognoser for varene eller tjenestene du bærer. Som innvandrer kan det være lurt å vise positive uttalelser fra tidligere hjem.

Oppsøk flere banker..

Du som har blitt nektet lån i en bank, gjør det lurt i å søke om et lån hos en annen bank, ulike banker gjør ulike vurderinger, og den menneskelige faktoren spiller en stor rolle. Hvis du har en litt usikker bakgrunn – men banken oppfatter at man har potensial – vil det være sannsynlig å likevel få godkjent en søknad. Det personlige møtet med bankfunksjonær er derfor helt avgjørende for utfallet.

2 kommentarer om “Problemer med å få lån?”

  1. Jeg har problemer med at få et lån så jeg kan betale alle andre smålån ut. Jeg har to inkassosaker, men jeg betealer jo til dem hver mnd.
    Hva skal jeg gjøre for å få et lån?

Legg igjen en kommentar