Råd om gjeld og gjeldsproblemer

Selv om det finnes mye litteratur om emnet gjeld og gjeldsproblemer, er det få som har konsentrert seg om selve faget gjeldsrådgivning med vekt på alternative problemløsninger i det utenrettslige arbeidet. Mangel på litteratur som fokuserer på den utøvende delen og de praktiske vurderingene underveis, gjør at denne type kunnskap og erfaring ikke blir tatt vare på. Den kommer og går med den enkelte rådgiver. I motsetning til det utenrettslige gjeldsarbeidet har gjeldsordningsloven fått mye oppmerksomhet, i litteraturen og gjennom forskning. Like viktig er den rettspraksis vi har fått gjennom sju år med loven. Selv om praksis varierer fra namsrett til namsrett, er den likevel verdifull og til god hjelp når vurderinger skal gjøres, også i det utenrettslige gjeldsarbeidet.

Mange har erfaring hvor de fleste saker lar seg løse utenom loven. Videre at skyldneren i de langt fleste tilfeller foretrekker en gjeldsordning utenom loven. En ordning utenfor loven gir rom for større individuell behandling, uten at dette går ut over sikkerheten til kreditorene.

Gjeldsordningsloven er et nødvendig virkemiddel i tunge gjeldssaker hvor forhandlinger utenrettslig ikke når fram. Den har nå sin naturlige plass i et for brukssamfunn, der betydelig gjeld inngår som en vanlig del av familiers økonomi. Loven gir i stor utstrekning folk som havner i en økonomisk og sosial krise den rettslige beskyttelse og mulighet som skal til for å komme på fote igjen. I til legg fungerer den som veiviser i utenrettslige løsninger veien er blitt skiltet. Loven skal fungere som riset bak speilet. Skal vi leve opp ti] denne intensjonen, og skal de gjeldsrammede få hjelp før tragediene rammer enkeltpersoner og familier, må vi styrke det lokale rådgivningstilbudet og sørge for at loven blir et supplement til det generelle gjeldsarbeidet, og ikke motsatt, slik det er i dag.

Legg igjen en kommentar