Når bør du egentlig refinansiere? – Om Lån og Refinansiering

Før du bestemmer deg for å refinansierer er det spesielt to ting du må vurdere. For det første er det viktig å vite hvor mye lavere effektiv rente du får. Det andre er hvor lang tid det tar for du har tjent inn alle kostnadene i forbindelse med refinansieringen. Disse kostnadene kan være takst, behandlings- & depotgebyr og ting lysingsgebyr.

Renteforskjellen bør være av en viss størrelse før du refinansierer. En besparelse på bare 0,25 % er for lite. Da kan du risikere at en liten renteendring er nok til at det likevel ikke lønte seg. Tar det for lang tid før du har tjent inn kostnadene, bør du også droppe refinansiering. Årsaken til at du bør ha en viss sikkerhetsmargin, er at du ikke er garantert at renteforskjellene holder seg i fremtiden.

Du bør også være forsiktig når det har skjedd endringer i rentenivået. Utlånsinstitusjonene endrer sine rentesatser på forskjellige tider, slik at én institusjon allerede kan ha satt ned renten, mens en annen kanskje vil gjøre det 2 måneder senere.

Du bør følge disse to tommelfingerreglene:
1. Rentebesparelsen bør være på minst 0,5 % etter skatt.
2. Refinansieringskostnadene må tjenes inn på maksimalt ett år

Legg igjen en kommentar