Restskatt ? Får du riktig skattetrekk?

Selv om inntektsbudsjettet er relativt enkelt, er det ett forhold du bør være spesielt oppmerksom på. Mange har prosentkort for beregning av skatt som tar utgangspunkt i antatt årslønn og antatte fradrag. For at samlet skattetrekk skal bli riktig, må trekkprosenten justeres hvis det blir store endringer i inntekter eller fra avdragsberettigede utgifter. Skattelikningen de siste årene har vist at mange ikke har justert trekkprosenten tilstrekkelig, slik at rest skatten blir betydelig.

Er man ikke forberedt på restskatt, eller blir restskatten større enn man regnet med, vil det komme som en ubehagelig overraskelse for de fleste. Dessuten beregnes det renter av restskatt også for lønnstakere. Det er derfor et mål å skaffe tilstrekkelig oversikt over sin personlige økonomi og få riktig skattetrekk.

Legg igjen en kommentar