Selskapsformen Enkeltpersonsforetak og hvilke ulemper du skal passe deg for

I et enkeltpersonforetak har du ikke mulighet til å ansette deg selv. Du vil bli beskattet som en ansatt, selv om du ikke vil inneha denne statusen i trygdesystemet.

Det medfører at du heller ikke får de rettigheter som alle «vanlige» ansatte får som rett til 100% sykepenger og rett til dagpenger ved arbeidsledighet og permittering. Du mister også det automatiske minstefradraget på din personlige selvangivelse.

Minstefradraget, som er et alternativ for ansatte til fradrag for de virkelig medgåtte kostnader i forbindelse med yrkesutøvelse, er et fradrag som styres opp hvert år av regjeringen og ligger per dags dato på 70 350kr. Denne foreslås økt til ca 73 000kr for inntektsåret 2010, og vil gi et betydelig skattelette for alle ansatte som tjener over 200 000 i året, og dermed kvalifiserer seg for det maksimale fradraget nevnt her. Skatteletten er en som enkeltpersonforetak ikke kan dra nytte av.

Hvis du er i en situasjon hvor du lever av din virksomhet og ikke er i noe annet ansettelsesforhold, bør du etablere en selskapsform hvor du kan opparbeide deg disse rettighetene.

Det som er viktig er å holde mulighetene sine åpne slik at man har et foretak som tillater vekst på den mest fleksible måten, men som også tillater deg å ansette deg selv på et tidspunkt slik at du kan videreføre de godene du evt. har per dags dato i selskapet du er ansatt i. Mange gründere har en drøm om å en gang kunne leve av, og bygge opp virksomheten videre, denne drømmen oppnås ikke hvis man ikke tar standpunkt til riktig selskapsform i begynnelsen.

Legg igjen en kommentar