Selveierbolig, Andelsbolig og Borettslag og hva du skal vite om slike boformer

Det finnes flere forskjellige boformer som vi her skal gå igjennom.
Mange folk undrer over hva som menes med de forskjellige organisasjonsformene for bolig, dette skal nå forklares enkelt og greit.
La oss først starte med selveierbolig.
En selveierbolig betyr at du eier eiendommen. Man kan da pantsette den, ta opp lån, leie ut og pusse den opp, helt uten å måtte innhente tillatelse fra noen som helst. Dersom du har planer om utbygging vil det likevel bli behov for tillatelse fra både naboer og det offentlige. Eneboliger og selv eierleiligheter er typiske selveierboliger. Med enebolig eier du generelt både huset og tomten huset står på, og du betaler alle utgifter selv. Mange eiere av eneboliger går ofte sammen i velforeninger både for å minske den enkelte for arbeid, og for å spare kostnader. Noen eneboliger står på festet tomt. Det betyr at du eier boligen, men leier tomten. Man betaler en festeavgift årlig til grunneieren for bruk av tomten. I fremtiden vil sannsynligvis feste- kontrakter bli lovfestet som evigvarende, men med rettigheter til kjøp av tomten. Med en selveierleilighet eier du en andel av et bolighus med flere separate leiligheter, og en andel av tomten huset står på. Du har full bruksrett til leiligheten, blant annet til utleie og oppussing. Man blir medeier i et sameie og må betale fellesutgifter som kommunale utgifter, vaktmestertjenester, strøm, oppvarming og vedlikehold på fellesareal. Leilighetene i sameiet har felles gårds og bruksnummer, men hver leilighet får et eget seksjonsnummer. Lov om eierseksjoner regulerer det juridiske.
Deretter har man andelsleilighet
Dette er en boform som først og fremst er vanlig ide større byene. Borettslag og aksjeleiligheter er andelsleiligheter. Disse eierformene gir både fordeler og ulemper.
Til slutt kommer borettslagleilighet
I slike tilfeller eies leilighetene av et borettslag. Du kjøper en andel av borettslaget som gir deg leierett. Du betaler husleie til borettslaget. Den skal ved siden av fellesutgifter, også dekke eventuelle utgifter til fellesgjeld. Du kan også selv låne på adkomstdokumentene til boligen. Du må søke styret i borettslaget om tillatelse til fremleie av leiligheten. Det samme gjelder ved oppussing som forandrer selve leiligheten. Ved salg av leiligheten har vanligvis de øvrige andelseierne i boretts forkjøpsrett. Det er lov om borettslag som regulerer denne boformen

Legg igjen en kommentar