Velge Serielån eller annuitets lån?

Annuitetslån blir mye brukt. En fordel er at et fast pengeutlegg til renter og avdrag gjør det lettere for låntakeren å ha oversikt over hva som skal betales. En annen fordel er at et annuitetslån gir lavere utbetalinger enn et serielån i begynnelsen av låneperioden. Det kan bety mye for unge mennesker i etableringsfasen.

Den effektive renten er lik ved de to låneformene. Men det samlede rentebeløpet vi må betale i løpet av hele låneperioden, er størst ved et annuitetslån. Du kan kontrollere selv ved å summere rentebeløpene for de to låneformene i vårt eksempel.
Vi tenker oss at vårt unge par har satt opp et budsjett og funnet ut at de kan makte å betale ca. kr 27 000 per år på lånet. Serielånet vil da bli for tøft de to første årene, mens de kan klare et annuitetslån.

Legg igjen en kommentar