Sikkerhet for lån og om Likningskontoret

Heftelser på en eiendom kan være sikkerhet for lån (egne lån og eventuelt om det er stilt sikkerhet for andres lån) samt utleggspant (utleggsforretning for misligholdt gjeld). Andre opplysninger som går fram av grunnboka er tinglyst særeie, tinglyst borett, tinglyst veirett o.l. Panteattesten er et viktig arbeidsdokument i gjeldsarbeidet.

Likningskontoret

Likningskontoret gir opplysninger om tidligere års likning, utsteder likningsattester og bekreftet kopi av selvangivelser, foretar skatteberegning og gir ut skattekort. Søknad om gjenopptakelse av likning sendes til det likningskontoret den gjeldsrammede var tilknyttet i det aktuelle likningsåret.

Dette er uavhengig av hvor vedkommende bor nå, og uavhengig av hvilken kemner eller kommunekasserer som i dag har havet til inkasso. Gjenopptakelse av likning kan være et nyttig grep for å få redusert restskatt, hvis den gjeldsrammede ikke har levert selv angivelse og derfor er blitt skjønnsliknet tidligere år. Her kan det være mye penger å hente.

Legg igjen en kommentar