Skadeforsikring hva forsikringen dekker og betingelser fra forsikringsselskapet

Med skadeforsikringer menes det forsikringer av ting og gjenstander vi omgir oss med. Eksempler på dette kan være huset, bilen, hytta og annet.
Sikkerhetsforskrifter
Forsikringsselskapene setter visse betingelser som vi alle må oppfylle. Vi må for eksempel låse bilen, eller låse huset når du er hjemmefra. Røykvarsler er påbudt. Bygning må alltid være oppvarmet for å unngå frostskader. Det er forskjellige sikkerhetsforskrifter for hver enkelt forsikring.
Hvis vi ikke følger sikkerhetsforskriftene kan det medføre redusert erstatning. Hvis forsikringsselskapet vil sette ned erstatningssummen, plikter de å gi oss skriftlig varsel om dette.
Det er viktig å finne den beste forsikringsløsningen, tilpasset ditt behov. Dette kan ikke løses bare ved å lage prisoversikter, som viser hvilket forsikringsselskap som er billigst. Det er ikke ett selskap som er billigst for alle. Det er for mange faktorer som påvirker prisen til at det er mulig å gi en prisoversikt som gjelder for alle. Blant faktorene som kan påvirke prisen kan det nevnes distrikt, alder, kjønn, sikkerhetsutstyr, egenandel, opparbeidet bonus, totalkunderabatter, lengde på skadefri periode osv, I praksis blir det en uendelighet av priser. Hver mann – sin pris, er mottoet. Du kommer derfor ikke utenom jobben med å innhente pristilbud. Og du må også lære å være forberedt på å studere vilkårene i hvert enkelt tilfelle.

Avtalen med forsikringsselskapet er essensiell.
Forsikringsavtalen består av mange elementer. Forsikringsbeviset forteller hva som er forsikret og hvilken type forsikring som er avtalt. Forsikringsvil kårene gir en beskrivelse av forsikringen du har kjøpt. Her står også sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger. Særvilkår er de spesielle vilkårene som er knyttet til den enkelte forsikring, dette kan være utvidelser og tillegg. Generelle vilkår beskriver hvilke lover og regler som gjelder for alle forsikringene. Forsikringsavtaleloven skal blant annet beskytte deg mot urimelige vilkår.

Legg igjen en kommentar