Skattetips og Selvangivelsen


Her er skattetips ved selvangivelsen som det er godt å være klar over.

Poster i selvangivelsen som du bør sjekke ekstra nøye og tenke deg godt om er:

1. Telefoni (post 2.1)
2. Reisefradrag (post 3.2.8)
3. Foreldrefradrag (post 3.2.10)
4. Fagforeningskontingent (post 3.2.11)
5. Refinansiering (Post 3.3.1)
6. Aksjehandel (post 3.3.7)
7. Gaver (post 3.3.7)
8. Sykdomsutgifter (post 3.5.4)
9. Bolig (post 4.3.2)
10. Riktig skatteklasse
11. Har du glemt noe fra i fjor?

Undersøk om det er ting du har glemt fra i fjor eller året før der igjen, som kan tas med i årets selvangivelse!

Alle disse postene er de mest vanlige postene for hvor du kan spare mye penger.

Flere skattetips er som følger:

Mer enn 35 km til og fra jobb?

Har du mer enn 35 km transport til og fra jobb, kan du trekke dette fra på skatten. Satsen er kr 0,70 per km. Så husk å undersøke hvor mye du reiser.

Gir du penger for gode saker?

Hvis du har betalt eller samlet inn mye penger til veldedige organisasjoner som for eksempel kreftforeningen, Amnesty International, el. bør du sjekke om dette er rapportert inn på selvangivelsen din. Har du ikke fått bilag for dine gode gjerninger kan du kontakte organisasjonene og spørre om å få dette. Du kan bare kreve fradrag for de aller fleste veldedige bidrag.

Har du kjøpt en leilighet for barnet ditt?

Hvis du kjøpte en leilighet for barnet ditt, kan du trekke opp til 59 prosent av renter på lånet.

Hvis du betaler barnebidrag:

Er du skilt bør du huske på å informere skatt og barnebidrag som de overfører direkte til sine tidligere partnere. Det er ikke et register som holder styr på dette. Man kan som en skilt kvinne kunne bli pålagt å betale bidrag til et barn og bekrefte dette. Bidrag kan i enkelte tilfeller skattemessig fradragsberettiget, men du må sørge for å oppgi dette til det offentlige.

Kostnader med jobben din?

Kanskje har du pyntet huset på jobben ? Eller kjøpt vasking for din arbeidsplass? Eller kanskje du er bilselger du er og tar for deg en bilmesse i Tyskland? Hvis du svarer ja på at du har hatt utgifter for å opprettholde dome faglige ferdigheter, kan du kanskje trekke dette av.

Legg igjen en kommentar