Slik Unngår Du å Kjøpe Bolig med Feil eller Mangler

Ikke Kjøp Bolig Med Mangler og Feil!
Når du har funnet nok boliger, er det viktig å finne ut om boligene har tekniske eller strukturelle mangler. Derfor er det på tide å gå gjennom boligen, så du får en oversikt over boligens eventuelle feil eller mangler. Her er råd å vite hvor du skal se etter av skader, feil og mangler.

Første gangen du ser på en bolig, bør det hovedsaklig fokuseres på boligens generelle utforming og med hensyn til om du ønsker å bo der. Men det er viktig å finne ut om boligen har tekniske eller strukturelle mangler. Derfor bør du ta deg tid til denne vurderingen, for å gjøre det skikkelig. Du må ikke holde deg tilbake for å spørre selgeren om tillatelse til å se huset flere ganger – muligens sammen med en teknisk rådgiver.

Hvis du kjenner en person som vet noe om bolig og anlegg (for eksempel en rørlegger eller en arkitekt), kan det være en god idé å ta ham med. Du kan også leie en bygningssakkyndig person å gjennomgå huset for deg som kjøper.

Når du har behov for å vurdere bolig, er det viktig å se på tilstandsrapporten og energi.

Tilstandsrapporten

I tilstandsrapporten er en forklaring av boligens synlige skader. Men selv om det er en status rapport om bolig, er det en god idé å gå gjennom huset med dine egne bygningssakkyndige. Omstendighetene beskrevet i tilstandsrapporten, omfattes ikke av eierskifteforsikringen. Selger av bolig er også fritatt fra ansvar for feil og mangler beskrevet. Derfor er det en god ide å få en oversikt over hva det vil koste å rette manglene og i stedet gå etter en pris reduksjon.

Vær oppmerksom på at tilstandsrapporten bare beskriver, der et hus er forskjellig fra hva som er normal for et hus av tilsvarende type, alder og vedlikehold. Husk at de fleste hjem har mangler. Du bør ta opp disse svakhetene, når forhandle prisen på bolig. Mange skader betyr vanligvis en lavere pris.

Du bør lese om boligens strømforbruk, og hva kan gjøres for å redusere bruken av strøm.
Det er selgerens ansvar å få det produsert. Hvis det er en gyldig energi etikett for boligen kan du senere har utarbeidet en regning til selgeren.

Hvordan gjennomgå en bolig for feil og mangler ?

Det er best hvis du får mulighet til å vurdere huset i fred og ro. Unngå derfor så langt som mulig åpent hus arrangementer, eller be om å få lov til å se huset igjen.

Hva bør du se etter?

Takkonstruksjon:
Pipe
Takrenner
Isolasjon
Ventilasjon

Yttervegger, vinduer og dører:
Yttervegger
Vinduer / dører
Glass
Utvendig trapp
Grunnmur

Kjeller:
Kjellervegger
Kjellergulv
Ventilasjon til kjellerleiligheten

Anlegg:
Indre kloakk
Vandinstallasjon
Sanitær
Elektriske installasjoner

Interiør vegger, tak og gulv (flater)
Skillevegger
Tak
Gulv-/veggfliser
Interiør dører
Inventar.

Legg igjen en kommentar