Slik unngår du reduksjon av lån og stipend

Det er for studenter viktig å beholde maksimalt stipend, så lenge man kan dette. Lånet man får fra lånekassen, bør man nemlig utnytte til det fulle, siden det er noe av det mest gunstigste lånet som finnes. For å få maksimalt stipend må du oppfylle visse krav, det viktigste er kanskje at du ikke må tjene mer enn 100.000 kroner pr år. Det spiller ikke lenger noen rolle når på året dette skjer. Med inntekt menes her personinntekt, dvs. bruttoinntekten din. Utdanningsstipendet blir redusert med 60 % av inntekt utover 100.000 kroner. Dette vil i så fall gjøre at du nesten ikke sitter igjen med noe av de pengene du tjener utover dette nivået.

Videre er det en annen grense du må holde deg under, og det er formuegrensen på ca. 198.000 kroner i positiv formue, vil du få redusert støtte fra Lånekassen. For ektefeller er grensen ca. 380.000 krone. Reduksjonen i grunnlaget for støtte pr mnd er 2 %, for ektefeller i % pr mnd. Det er henholdsvis totalt 20 % og 10 % for et studieår på 10 måneder.
Hvis støtten blir redusert, blir dette omgjort til lån.

Reglene for tildeling av støtte er i utgangspunktet klare, men det er allikevel mulig å få en særskilt vurdering på individuelt grunnlag. Hvis du for to år tilbake var formuende, men i dag ikke eier nåla i veggen kan det virke urimelig å utsette studiene fordi du ikke får støtte fra lånekassen. Det avgjørende er hva som er skjedd med formuen. Hvis den er omdisponert, dvs. plassert i andre varianter som for eksempel bolig, vil ikke Lånekassen gi deg noen særbehandling. Har du derimot brukt opp pengene for godt, f. eks til studier, vil du kunne få tildelt stønad på individuelt grunnlag. Hva du vil få i støtte vil bli vurdert på skjønn fra Lånekassen.

Legg igjen en kommentar