Sosialkontoret – Økonomiske Problemer og vanskeligheter

Hvis noen trenger hjelp i en vanskelig økonomisk situasjon eller rådgivning i forbindelse med gjeldsproblemer, anbefales det å ta kontakt med sosialkontoret. Sosialkontoret skal ha oversikt over hvor hjelpen finnes og hvilke rettigheter en har også når det gjelder ting som ligger utenfor sosialkontorets ansvar.

Sosialtjenesteloven er utgangspunktet for vurdering av ytelser til ulike formål som sosialkontoret måtte innvilge. Etter formålet i sosialtjenesteloven skal sosialhjelp primært gis med sikte på å gjøre klienten selvhjulpen. Sosialtjeneste loven § 4-1 sier at sosialtjenesten skal gi opplysningen råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Videre sier den at kan sosialtjenesten ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det. De gjeldsrammede sliter som regel med å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. I slike tilfeller kan det være mulig å få stønad selv om vilkårene for stønad til livsopphold ikke er til stede (sosialtjenesteloven § 5-2).

Vi har en rekke kommunale og statlige kontorer og instanser som bistår med
økonomisk hjelp, råd og veiledning ved sykdom, uførhet, arbeidsledighet og ved alvorlige økonomiske problemer. Vi skal ta for oss noen av de viktigste og se på hvilke former for hjelp og tjenester de enkelte kan tilby. Når det gjelder rettigheter, regler og satser som nevnes i tilknytning til aktørene i gjeldsarbeidet, kan det være nyttig å huske at de fleste er gjenstand for årlige justeringer og derfor bare må oppfattes som veiledende.

En kommentar om “Sosialkontoret – Økonomiske Problemer og vanskeligheter”

  1. Hei. Jeg har noe økonomiske utfordringer. Jeg er i en overgangsfase der jeg er i ferd med å tre inn i ny jobb. Jeg har for øyeblikket ingen penger men iallefall to forestående husleier og andre regner forestående før jeg kan regne med å få utbetaling som lønn fra ny jobb. Hvordan kan jeg få hjelp til å klare meg igjennom?

    Mvh Håkon

Legg igjen en kommentar