Spare penger i bolig eller hytte?

Spare penger i bolig eller hytten? Det er det mange som lurer på.

Dette er pensjonen min, har du sikkert hørt middelaldrende folk si når de har omtalt en eiendom de har. Det kan være en bolig, en hytte, et småbruk. Og det er ingen investering som har gitt så stor avkastning som eiendom i etterkrigstida. Boliger gir oss ikke bare tak over hodet, de er også blitt sparebosset Har du en million kroner i banken, får du både formuesskatt og inntektskatt på rentene. Setter du en million kroner i en bolig, er det ligningsverdien som blir grunnlaget for formuesskatten, og den er så lav at du kanskje ikke får formuesskatt i det hele tatt. På denne måten krymper formuen og skatten når du setter den i fast eiendom.

Selger du aksjer eller aksjefond med fortjeneste, må du betale 28 prosent skatt av gevinsten. Selger du eiendom med gevinst, slipper du i de vanligste tilfellene skatt (se boligkapitlet). Eier du en hytte, kan du for eksempel selge den skattefritt etter å ha eid den i fem år. Gevinsten kan du bruke til hva som helst.

Med disse skattereglene som bakteppe, og med eiendomspriser som stadig har steget, er det derfor ikke rart at nordmenn har sett på boligen og fritidsboliger som en sparebøsse, en investering som skal gi trygghet for fremtiden.

En venninne hadde alltid drømt om hytte på fjellet. Hun begynte å gå på visninger, og la inn et lavt bud på en enkel tømmerhytte med fin beliggenhet, men der selve tomten var nedgrodd. Hun fikk hytta for en rimelig penge. Med hjelp fra

Legg igjen en kommentar