Hvorfor bør vi spare penger?

Hovedhensikten med sparing er å gjøre oss i økonomisk stand til å oppnå noe i fremtiden. Denne hensikten kan for eksempel være:
1. Å bygge opp en reserve, slik at en kan slå til på gode tilbud eller makte regningene i dårlige tider.
2. Å få en trygg alderdom
3. Å skaffe seg midler til å kunne kjøpe dyre forbruksgoder, som feriereiser, bil og bolig
4. Å tjene penger gjennom renteinntekter og andre verdiøkninger
5. Opparbeide et godt kundeforhold i banker, slik at det blir lettere å få lån på et senere tidspunkt
6. Og til slutt å kunne etterlate midler til arvinger eller andre

De fleste vet at det finnes svært mange muligheter når vi skal plassere penger vi har til overs, og hvordan vi ønsker å spare penger. Vi kan sette pengene inn på en konto i banken. Kanskje ønsker noen å kjøpe aksjer, obligasjoner og andre verdi papiret, mens andre heller vil kjøpe fast eiendom. Noe velger å kjøpe kunst, antikviteter, frimerker og andre samleobjekter for pengene sine. Noen få stoler ikke på andre enn seg selv og velger å gjemme pengene unna i hjemmet. Generelt bør følgende forhold vekt når vi skal velge spareform:
Avkastningen, som kan bestå av
– renteinntekter, for eksempel ved bankinnskudd
– utbytte, for eksempel ved aksjekjøp
– verdiøkninger, for eksempel ved kjøp av aksjer eller fast eiendom
-Risikoen for at penger skal gå tapt
-Likviditeten, det vil si hvor fort plasseringen kan gjøres om til kontanter

Les mer om å spare penger

Legg igjen en kommentar