Sparebanken NOR

Sparebanken NOR, tidligere norsk bank dannet i 1990 ved sammenslutning av regionsparebankene ABC Bank (med røtter tilbake til 1822 og Christiania Sparebank), Sparebanken Vestfold (opprettet 1982), Sparebanken Østlandet (opprettet 1986), Sparebanken Buskerud (opprettet 1978) og Sparebanken Østfold. Ble da Norges største sparebank og omfattet over 100 lokale banker. Drev også forsikringsvirksomhet. Banken ble i 1999 sammensluttet med forsikringsselskapet Gjensidige til Gjensidige NOR, hvor bankvirksomheten i 2003 ble sammensluttet med forretningsbanken Den norske Bank (DnB) til DnB NOR. Konsernsjef var Kjell O. Kran.

Legg igjen en kommentar