Sparing – Kunsten å spare penger

Det typiske utviklingsforløpet for inntekten gjennom livet er at den er relativt lav ved starten av yrkeskarrieren, og at den øker sprangvis etter hvert som vi får høyere stillinger eller bedre betal te jobber. Inntekten vil ofte flate ut omkring 50-årsalderen, og gå ned ved pensjonering.
De fleste ønsker forbruket jevnere fordelt utover i livet enn det inntektsforløpet tilsier. Til en viss grad har samfunnet lagt opp til en slik utjevning av inntekt over livsløpet uten at vi selv trenger å foreta oss noe. Det gjelder særlig gjennom folketrygden, en obligatorisk pensjonsordning som sikrer oss inntekt etter pensjonering. Til gjengjeld betaler de yrkesaktive i dag til nåværende pensjonister.

Men vi foretar også selv disposisjoner som gir et forbruk jevnere fordelt over livsløpet. Vi låner til bolig og bil før vi kan beta le med oppsparte midler, og vi sparer som yrkesaktive for å unngå for stor reduksjon i inntekten ved pensjonering.

Om skatteformen og sparingen
Skattereformen som ble Innført fra og med 1992, har på flere måter betydning for sparingen. Blant annet skattlegges fra og med 1992 renter og utbytte fra første krone.

Legg igjen en kommentar