Et låne råd om Startlån

Et startlån er ganske enkelt en behovsprøvd låneordning som skal medvirke til at hus stander med svak økonomi, som unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede og andre vanskeligstilte hus stander, skal kunne skaffe seg en nøktern og egnet bolig. Det er opp til de enkelte kommunene å gi slike lån.

Startlånet skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rentevilkår. Kommunen har anledning til å påplusse husbankrenten med inntil 0,25 % til dekning av administrative kostnader, eller tilby lempeligere vilkår uten at dette far virkning for lånevilkårene mellom kommunen og husbanken.

Krav for å få startlån :

Du har behov for boligetablering eller skifte av bolig nå, det vil si at dagens bosituasjon ikke er tilfredsstillende
• Boligen du kjøper er nøktern i forhold til hvor mange som skal bo i boligen, og er rimelig i forhold til prisnivået på stedet.
• Boligen ikke er dyrere enn at du kan klare å betjene boutgiftene over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.
• Du har problemer med å få lån i det private kredittmarkedet, eller er avhengig av rimeligere lånevilkår enn du ellers kan oppnå.
Det er helhetssituasjonen til husstanden din som vil være avgjørende. Antall medlemmer i husstanden og høye faste utgifter (til foreksempel studielån, bidrag, barnepass) er momenter som kan ha betydning.

Dette får du lån til:
• Til topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig.
• Til utbedring av nåværende bolig.
• Til refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig.
• Som toppfinansiering ved bygging av ny bolig.
Dette kan du få i lån
Det opp til den enkelte kommune å vurdere om du får lån, og eventuelt hvor stort lånet blir. Kommunene kan ha forskjellig regelverk for ordningen. Ofte samarbeider andre banker og kommunen om å sette sammen en finansieringspakke. Som et utgangspunkt tar de private banker grunnfinansieringen, og kommunen toppfinansieringen som startlån.

Legg igjen en kommentar