Everything You Need to Know About Statens Lånekasse for Utdanning

Her er litt god informasjon om statens lånekasse for utdanning, som du kanskje finner nyttig.
La oss først starte med renter og rentefastsettelse:

Du skal aller første vite at du kan velge mellom flytende og fast rente fra Lånekassen.
Denne renten på flytende lån blir fastlagt ut fra et utvalg av statssertifikater med gjenstående varighet fra 0—3 måneder. I tillegg kommer det én prosent til delvis dekning av administrasjonskostnader og tap. Renten blir fastsatt for ett kvartal om gangen, på grunnlag av tre måneders observasjon av statssertifikatene. Gjennomsnittsrenten på statssertifikatene i første kvartal bestemmer renten i Lånekassen for tredje kvartal, gjennomsnittsrenten i andre kvartal bestemmer renten i Lånekassen for fjerde kvartal osv. Renteutviklingen har normalt vært slik:

Renten på fastrentelån, med 3 og fem års varighet, blir fastsatt med utgangspunkt i renten på statsobligasjoner med tre/fem års varighet. Du kan også plusse på ca. 1 prosent til delvis dekning av administrasjonskostnader og tap. Denne renten blir deretter fastsatt for ett kvartal om gangen, på grunnlag av én måneds observasjon av statsobligasjonsrentene. Mellom observasjons- og virkningsperiode er det én måned. Til slutt blir altså renten i januar bestemt av gjennomsnittlig statsobligasjonsrente i november.

Legg igjen en kommentar