Stipend Til Etablerere – Dette må du vite!

Stipend til etablerere har veldig mange gode fordeler for de som er så heldig å få dette. Fordi får man stipend slipper du både renter og tilbakebetaling.

Over 200 millioner kroner deles ut i støtte til etablerere og oppfinnere hvert år, bare fra det statlige Innovasjon Norge. I tillegg kan det være kommunale støtteordninger der du bor. Smi mens jernet er varmt! Det kan være lettere å få støtte i oppstartsfasen enn senere.

På denne måten kommer du gjennom nåløyet:
Prosjekter som er tidkrevende a utvikle er prioritert i stipendkøen, døgnfluer er ikke målgruppen. Pengestøtte i startfasen kan være avgjørende for om prosjektet overlever. Hele 90 % av stipendmottakerne er i drift etter 2-6 år.

DISTRIKTENE:. Det er størst sjanse for å få støtte i mindre sentrale deler av landet. Det er fordi mesteparten av pengene som Innovasjon Norge får til fordeling har som formål å skaffe nye, levedyktige arbeidsplasser i distriktene for å sikre bosettingen. I tillegg er det større konkurranse om midlene i bynære strøk, samt at Innovasjon Norge ikke gir støtte hvis det kan bli konkurransevridende i forhold til bedrifter av samme slag.

Om kvinner og yngre: Det er ikke egne penger forbehold visse grupper, men kvinner og unge mellom 18 og 35 ar er prioritert. Kravene til prosjektene må for øvrig være oppfylt slik som for andre grupper. Men når flere står likt, skal kvinner og unge prioriteres.
I vår bevilget regjeringen et nytt, landsdekkende etablererstipend på 150 millioner som tiltak mot finanskrisen forsvant ut i rekordfart. 55 millioner ble gitt til gründere i Oslo og Akershus, på opptil 1,5 millioner kroner pr prosjekt. Ordningen blir videreført neste år, men da blir det bare utdelt 50 millioner. Hver gründer får mindre neste år.

Kriteriene uansett region er: Nyskapende prosjekter med stort vekstpotensial på nasjonalt eller internasjonalt nivå. I tillegg til dette, legges vekt på gründers kompetanse, nettverk og egne midler.
– Den nye ordningen avdekket et stort udekket behov, og et stort potensial for nyskaping i vår region, melder direktør i Innovasjon Norge, region Oslo, Akershus og Østfold.
Innovasjon Norge kan gi både lån, tilskudd og garantier, samt assistanse til å utarbeide planer.

Etablererstipend:
Gis til: Alle bransjer.
Hvor:
Hele landet, men mest til distriktene. Bare 7 % av midlene gis til Oslo/Akershus, mens de har 22 % av befolkningen. Maks beløp/snitt: 400 000 kr totalt/300 000 i Oslo. Snittbeløp var ca 125 000 i fjor (?) Prioritert: Graden av potensial, nyskaping, risiko. Kan søke både til utviklingsfasen og etablererfasen. Kan også gis til etablering av nettverkskredittgrupper, til personer som vil være med i et forpliktende faglig og sosialt nettverk.

Oppfinnerstipend:
Gis til: Alle bransjer unntatt landbruk.
Hvor: Hele landet. Maksbeløp/snitt: 175 000 kr. Prioritert: Oppfinnere som passerer milepæler definert av Innovasjon Norge. Til prosjekter som er kommet et stykke på vei og viser god fremdrift.

Inkubatorstipend:
Gis til: Alle bransjer unn tatt landbruk.
Hvor: Hele landet, men mest til nyetableringer i distriktene. Maks beløp/snitt:
Maksimalt 800 000 kr over to år, samlet. Snitt er 300 000 kr. Prioritet: Etablering med høyt kunnskaps- og teknologinivå som finner opp et produkt/tjeneste som er aktuell for et internasjonalt marked. Ma ha stort potensial og høy risiko. Må være i inkubator, et miljø med bedrifts- og kunnskapsnettverk med teknisk hjelp etc.

Legg igjen en kommentar