Rentefritak, betalingsutsettelse og ettergivelse av studielånet

Det er mulig å søke om rentefritak og betalingsutsettelse:

• Ved fortsatt utdanning
• Ved arbeids
• Ved sykdom
• Ved fødsel
• Ved omsorgsarbeid og lav inntekt
• Ved militær-/ siviltjeneste

Ved sykdom, arbeidsuførhet og død kan hele eller deler av studielånet ettergis. Ved fullføring av studier som er normert til 10 semestre eller mer, vil deler av studielånet bli ettergitt. Låntagere som bor og arbeider i Finnmark eller Nord Troms kan få ettergitt 10 % av opprinnelig gjeld, maksimalt 16.500 kroner pr år. Ettergivelsen skjer på etterskudd etter 12 måneders opphold og arbeid i regionen.

Hvis du blir helt eller delvis ufør (minst 50 %) og har en brutto månedsinnekt på under kr 19.320, kan studiegjelden ettergis helt eller delvis. Grensen blir hevet med kr 1.280 for hvert barn under 16 år som du forsørger.
Har du bruttoinntekt opptil kr 12.800 per måned, kan du få hele gjelden slettet.

Legg igjen en kommentar