Styringsrenten er uendret på 1,75 prosent

Norges Bank har satt opp renten i to omganger til 1,75 prosent. Strategien er at styringsrenten bør ligge i intervallet 1 ¼ -2 ¼ prosent fram til neste rapport legges fram i mars. –

Vi har valgt å holde renten uendret på dette møtet, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Gjennom likviditetspolitikken sørger Norges Bank for at banksystemet daglig har overskuddslikviditet som bankene plasserer som innskudd på foliokonto i Norges Bank. Foliorenten danner dermed et gulv for de kortsiktige rentene i pengemarkedet. Normalt vil de kortsiktige pengemarkedsrentene ligge noe over foliorenten.

Vet du hva styringsrente er for noe? Dette er definisjonen:

Styringsrenten er en rente som settes av Norges Bank for å kontrollere landets inflasjon. Styringsrenten (også kalt foliorenten) er det viktigste virkemiddel Norges Bank har for å utføre sin oppgave som sentralbank, og er den renten bankene får for sine innskudd i Norges Bank.

Endringer i Norges Banks styringsrente vil normalt ha sterkt gjennomslag i de mest kortsiktige rentene i pengemarkedet og for bankenes innskudds- og utlånsrenter.

Styringsrenten pr 22.12.09 er 1,75 prosent.

Legg igjen en kommentar