Fordeler med Aksjefond du bør vite om

Om Avkastning fra aksjefond Kjøp og salg av aksjefondsandeler skjer til andelenes markedsverdi. Disse noteres én gang i uken, og offentliggjøres i flere aviser, f.eks. Aftenposten og Dagens Næringsliv. Salgspris er den pris kjøper må betale, mens inn løsningspris er den pris selger mottar ved innløsning. Den største fordelen med aksjefond sammenliknet med kjøp av …

Les mer

Aksjefond

Aksjefond kan være forbundet med riskiko som alt annet, men det har en mindre risiko enn vanlige aksjer. I 1980-årene har det vært store svingninger i aksjemarkedet, og aksjeinvesteringer har gitt både store gevinster og tap. I enkelte perioder og over en viss tid har gevinstene av aksjeinvesteringer ligget betydelig over alternative investeringer, men risikoen …

Les mer