Gjennomgang av USAs gjeldsproblem via lånte penger

Penger lånt ved utstedelse av verdipapirer er et av årsakene til de store problemene USA har i dag med gjeld. Her er en gjennomgang av USA sine gjeldsproblemer. Gjeld kan oppstå mellom enkeltpersoner, mellom bedrifter og enkeltpersoner, offentlige institusjoner og privatpersoner, offentlige virksomheter eller regjering med andre regjeringer. Historien til USA sine gjeld kan man …

Les mer

Bli kvitt gjeld – om gjeldshjelp

Bli kvitt gjeld! Høy gjeld kan være skadelig for ens liv og frihet, og derfor bør du gjøre alt for å bli kvitt gjelden sin så snart som mulig. De fleste opplever å få innover seg mye gjeld over livsløpet, mens andre føler at lånene løper helt løpsk, og at de ikke lenger er i …

Les mer

Uprioritert gjeld

Har du gjeld og ingen formue, blir all din gjeld, med unntak av noen offentlige krav, å regne som uprioritert gjeld og dermed gjenstand for en dividendeberegning. Dividendeberegning er en forholdsvis fordeling av posten Tilfordeling kreditorer, beregnet etter gjeldens størrelse. Hvis vi forutsetter at gjeldsordningen går over fem år, og skyldner overholder gjeldsordningen, skal restgjeld …

Les mer