Investering i eiendom

Investering i eiendom kan være noe av det lureste du gjør i 2011! Eiendom er av mange ansett som den ultimate formen for investering. Årsaken er at eiendom har en tendens til å gå opp betydelig i verdi hvis de blir beholdt til en litt lengre periode, mens du kan tjene månedlig leie og spare …

Les mer

Om investering i obligasjoner

Investeringer i obligasjoner gir som regel avkastning som er større enn ved sparing i bank. Minstebeløp for kjøp av obligasjoner er gjerne mellom 5000 og 10 000 kroner. Det er imidlertid risiko knyttet til investeringer i obligasjoner, ettersom kursen, eller prisen, på obligasjoner varierer med renteutviklingen. Kursgevinster ved salg av obligasjoner, som tidligere var skattefrie, …

Les mer